loader

Hidden Header

Proponujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie ubezpieczeń.

  • Wysokość składki jest uzależniona od rodzaju pojazdu, wariantu, oraz sumy ubezpieczenia.
  • Wysokość lub rodzaj świadczeń zależy od wariantu ubezpieczenia, które wybrałeś.

Nasza wiedza, doświadczenie i ciągłe dążenie do doskonałości w jakości usług sprawiają, że dokładamy wszelkich starań, by należne świadczenia były wypłacane jak najszybciej tak, abyś zawsze był w pełni zadowolony z pomocy, którą oferujemy. Proponujemy finansowanie zakupionych u nas samochodów na preferencyjnych warunkach.

NASZE MOTTO: szybko, sprawnie i bez zbędnych formalności.

 


OC
AC
NW
Ubezpieczenie Moje Mieszkanie/Mój Dom
Ubezpieczenie Moje Mieszkanie Plus/ Mój Dom Plus
OC

Obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu w kraju i za granicą.W ramach ubezpieczenia PZU SA przejmuje odpowiedzialność materialną posiadacza pojazdu i wypłaca odszkodowanie osobom trzecim za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu

AC

Ubezpieczenie pojazdu i jego wyposażenia, zapewniające kompleksową ochronę ubezpieczeniową przed stratami materialnymi związanymi z użytkowaniem pojazdu. Ubezpieczenie zapewnia rekompensatę strat wynikających z uszkodzenia, zniszczenia pojazdu bądź jego utraty w następstwie wypadku drogowego, kradzieży, pożaru lub innego zdarzenia losowego.

NW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu powstałych w związku z jego ruchem.

Ubezpieczenie Moje Mieszkanie/Mój Dom

Ubezpieczenie jest idealnym rozwiązaniem dla Klientów, którzy pragną ubezpieczyć dobra przechowywane w domu lub mieszkaniu, oferuje gwarancję ubezpieczeniową od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim (np. zalanie mieszkania)

Ubezpieczenie Moje Mieszkanie Plus/ Mój Dom Plus

Rozszerzona polisa Moje Mieszkanie, w ramach, której ochroną ubezpieczeniową objęte jest nie tylko mienie ruchome, ale także sam budynek albo mieszkanie.

Szczegółową ofertę uzyskacie Państwo w Dziale  Ubezpieczeń Motoryzacja Sp. z o.o.

Pani Marzena Roterman